יום ד', כד’ באב תשע”ד
חשבון
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
הסביבה המתוקשבת של אלנט מציעה אלפי פריטים מתוקשבים במתמטיקה, שפה ואנגלית. הפריטים אינטראקטיביים ומתאימים לשימוש בשיעור ובבית.

מדריך לתלמיד.doc

 
 
משחקים
חדשות
שכבת א
שכבת ב
שכבת ג
שכבת ד
שכבת ה
שכבת ו
מרחב כיתתי
למידה בשעת חירום
מקצועות לימוד
חיפוש באתר